KVINNLIGA FÖREBILDER

Jag vill lyfta fram två kvinnor som jag tycker är utmärkta som kvinnliga förebilder. Förebilder inte bara för kvinnor, utan för alla som vill förstå världen med vetenskapliga ögon. Båda två borde få mer plats i medias bevakning och deras kunnande borde också synas mer i sociala medier. Ni undrar kanske vilka jag tänker på.

Det är varken den ekonomiskt framgångsrika entreprenören Isa-Bella Löwengrip, mer känd som Blondinbella eller klimataktivisten Greta Thunberg jag menar.

Nej, jag vill lyfta fram två kvinnliga vetenskapspersoner som båda börja synas i media allt mer. De företräder helt olika vetenskapliga discipliner men de har det gemensamt att de sätter fakta i fokus och visar på olika sätt hur falska nyheter och alternativa fakta kan avslöjas.

De har valt olika arenor och förmedlar sin budskap på lite olika sätt men det är båda duktiga pedagoger.

Den ena är Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi. Den andra är Emma Frans som är doktor i medicinsk epidemiologi. Wikfors kom jag i kontakt med härom året när jag läste en kurs på Linköpings Universitet och som hette "Fakta, faktaresistens och alternativa fakta". Wikfors har även skrivit en bok i ämnet. Hon är numera ledamot i Svenska Akademin.

Emma Frans är synlig lite här och var i media. Hon har skrivit en artikelserie i Svenska Dagbladet och spelat in kortfilmer om vetenskap för Svt. Frans har även gett ut ett par böcker i ämnet. Hon har vidare fått stora journalistpriset i kategorin Årets Röst samt utsetts till årets folkbildare 2017.

Båda två har varit sommarpratare i radions P1.

Jag önskar att flera människor satte sig in i vad dessa två kvinnor har att säga. De är inte politiker. De är inte ideologiska åsiktsprutare. De är sanna vetenskapare och har som mål att sprida kunskapen om hur man förstår vår omvärld så långt objektivt det är möjligt. Helt rena från eget tyckande kan vi inte bli, eller ska bli i ett demokratiskt samhälle. Men för att vi ska kunna behålla och utveckla vår demokrati är det hög tid att slå hål på alla myter och osanningar som sprids i vår tid, inte minst i  sociala medier.

Om flera människor lyssnade på dessa kvinnor och tog till sig vad de har att säga skulle världen bli en bättre plats att leva på.


0 kommentarer | Skriv en kommentar

MATAVFALL

Jag fick veta igår att det från politiskt håll anses ha varit ett bidrag att jag som hemkomposterare haft 200 kronor lägre i årlig avfallsavgift än de som köpt hämttjänsten av Gästrike återvinnare. Mycket märklig logik! Hur kan man anses få ett bidrag om man inte köper en tjänst och följaktligen inte ska betala för den?

Om det nu anses att vårt hushåll inte bidrar till material för biogasproduktionen i Gävle och därför ska straffas bör man ju i logikens namn ge oss en högre avgift. Att vi dessutom får en del gratis gödsel till vår trädgård borde vi kanske förmånsbeskattas för det.

Jag har funderat på detta sedan i går kväll och känner mig mycket ledsen. Denna käftsmäll jag fick av en politiker i avfallsföretagets styrelse är ett exempel på hur politikerförakt skapas.

Jag håller min reaktion till att endast omfatta denna politiker men jag kan inte låta bli att fundera över andra uttalanden som politiker av olika färg gör och som skapar ett förakt för politiken i allmänhet.

Det som ger denna avfallsfråga en ytterligare dimension är att såväl regering och riksdag och tillhörande myndigheter har satt igång en intensiv kampanj för att matavfallet överhuvudtaget måste minska. Ca 25 procent av alla livsmedel slängs. Ett medelhushåll i Sverige beräknas slänga mat för mellan 3 000 - 6 000 kronor varje år.

När man började med nuvarande sophämtningssystem fanns ju tanken att den som komposterar själv gör mest nytta och bör premieras. Det är dessutom förenat med ganska mycket merarbete med egna komposter om det ska fungera optimalt. De varmkomposter som måste användas kostar dessutom flera tusen kronor.

Att de som inte hade intresse eller möjlighet att kompostera själv gavs möjlighet att köpa till den tjänsten vid sophämtningen borde ses som en bonus och som de betalade endast 200 kronor för varje åt vid hämtning var fjortonde dag.

Den nya ordning som det nu beslutas som i Gästrike Återvinnares politiska styrelse strider mot all logik när det gäller synen på matavfall såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Jag visste inte att jag skulle vara tacksam när jag står och luftar komposten, mäter temperaturen. fördelar kvävehaltigt och kolhaltigt material så att kemisk balans uppstår.


DEMOKRATINS VILLKOR

Om förslaget verkställs att bl a ta bort kunskapen om det västerländska tänkandets ursprung och själva idén om det demokratiska styrelseskicket ur läroplanen för grundskolan - då kommer ännu flera än idag att inte förstå att demokrati är motsatsen till diktatur. I en demokrati måste de styrande även ta hänsyn till sina politiska motståndare, att lyssna på minoriteter och att se till hela samhället i beslutsfattandet. Det innebär även kompromisser i olika frågor.

Vi har idag en regering med ett riksdagsunderlag som faktiskt är bestämt av väljarna. Att i varje läge anklaga enskilda politiker för både vad de säger och gör och för var de inte säger eller gör är ett tecken på, anser jag - att man inte förstår hur det politiska system
et fungerar.

Att så är fallet kom inte minst fram under talmannens arbete med att finna statsminister och ett fungerande regeringsunderlag. Trots att han är moderat tycker jag talmannen skötte sitt åtagande på ett ypperligt sätt. Det är en sak att inte tycka om ett politiskt beslut för att man själv ha andra värderingar men det innebär inte att man behöver baktala och förlöjliga beslutsfattaren/arna

Tillbaka till historieundervisningen

För ett antal år sedan läste jag en artikeln i någon lokal politisk fråga där en skolelev i högstadieåldern sa att det är inte demokrati när inte kommunen beslutade såsom dessa elever ville. En ansvarig person i sammanhanget svarade nåt i stil med att det var ett tecken på demokrati när eleverna faktiskt hade fått komma med synpunkter och säga vad det tyckte. Men demokrati innebar inte att varje individ eller grupp fick rätt hela tiden.

Jag är rädd att vi framtiden får ännu flera elever som tror att demokrati betyder "få rätt". Och då kommer vi få ännu flera som inte förstår hur ett demokratiskt beslutssystem fungerar.

SVAR TILL OLLE THORELL

Olle Thorell, Jag röstar S och på Svt valbarometer matchades mina åsikter i väldigt hög grad med dina så nu vet du var jag står politiskt. Men jag vill berätta för dig att under valrörelsen gjorde jag mitt yttersta mot bakgrund av den kraft jag har trots sjukdomar som gjort mig till sjukpensionär för att få kontakt med aktiva sossar men svaren var antingen tystnad eller förnekelse,
 
Det jag säger nu har inget med det parlamentariska läget under förra mandatperioden eller nuvarande att göra.
 
Inga aktiva socialdemokrater känner till att sjukpensionärer och arbetslösa betala tusentals kronor mer i skatt varje månad än löntagare. För egen del ca 1 600 kronor mer varje månad än en löntagare i samma inkomstläge. Lägg därefter till att vi har mycket lägre bruttoinkomster dessutom. Aktiva sossar anser att jag ljuger fast jag ber dom titta i skattetabellerna, men ingen vågar svara sen,
 
Inte en enda s-riksdagsledamot har lyft ett finger för att akutalisera denna enorma orättvisa i samhället. Och vet du va? Många i dessa grupper röstar SD av ren besvikelse på S. Både du och jag vet att det är dumt. Det vet dom också men ingen lyssnar på dem. Jag kan skriva ut min frustation på sociala medier. Det kan inte alla.
 
Sen har vi det med åldersföraktet på arbetsmarknaden. Varför har inte någon enda s-riksdagsledamot protesterat mot att arbetsgivararen får sänkt arbetsgivaravgift när de anställer en pensionär? Det innebär att inga äldre arbetslösa kan få arbete oavsett utbildningsnivå elletr erfarenhet. Pensionärerna blir bromsklossar och folk tror att det är inga problem att få arbete som äldre.
 
Inte heller i denna fråga lyssnar någon aktiv sosse.
 
S har tagit bort Fas 3 och ersätte det med extratjänster som var okvalificerade arbeten med mycket låga löner 'ända ner till 16 000 kronor i vissa kommuner. Jag tycker det är bra att även dessa togs bort, för inte heller dessa arbeten ledde till riktigt jobb.
 
Jag vädjar till dig Olle Thorell, ta kontakt med mig på Facebook. Vi vill träffa dig vid tillfälle och berätta hur verkligheten ser ut bland skötsamma ofta välutbildade vanliga svenskar.

ARBETANDE PENSIONÄRER

Jag tycker att det är både stötande och obehagligt med pensionärer som tar jobb från äldre arbetslösa. Självklart anställer arbetsgivare hellre 65 + are när arbetsgivaraviften är halverad än långtidsarbetslösa 55 + are.

Hur ska äldre arbetslösa överhuvudtaget kunna komma tillbaka till arbetsmarknanden när staten ger rabatt om pensionärer anställs?

Mannen i reportaget hade gått i pension i förväg samtidigt som han jobbade för fullt med motivering att han klättrade efter väggarna om han inte fick jobba.

Man kan undra om han var lika hungrig på aktivitet när det har gällt hushållsarbete eller omsorg om barnen tidigare i livet.

Kvinnan i reportaget var 70 och jobbade med bokföring för hon älskade siffror. Siffror var det bästa hon visste. Det tror jag det - särskilt de på lönekontot i slutet av månaden.

Inget parti, inte ens S eller V ser det som ett problem. Snarare tvärtom.

Bort med alla slags subventioner och skattelättnader för personer över 65 på svensk arbetsmarknad så länge Sverige har Europas mest omfattande förakt mot och förtryck av äldre arbetskraft.

Tack för mig för denna gång!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg